Izložba je otvorena 21. septembra 2009. godine u Domu omladine Beograda.

Konceptualna izlozba posvećena kritici klera – korumpiranog sveštenstva koje ne obavlja svoju dužnost u skladu sa opisom posla, već zloupotrebljavajući svoj položaj podleže korupciji, nemoralu i bludu, bavi se politikom i podgreva nacionalizam, skriva i aminuje zločine i zločince. S obzirom da je Crkva „zaštićena“, te nije slobodno i dozvoljeno javno kritikovati „one koji zastupaju Boga“, ovom izložbom se izriče kritika administraciji Crkve.

Religija ima neprikosnoveni status nečega što se ne dovodi u pitanje i ne podleže kritici. Istorijski gledano vernici (bilo koje hrišćanske crkve) su imali legitimno pravo da ubiju svakoga ko bi se usudio da postavlja pitanja i kritikuje. Crkva kontinuirano manipuliše i obmanjuje narod.

Ova konceptualna postavka razbija tabu i nedodirljivost Crkve, predočava pogubno mešanje u državne poslove i politiku, pohlepu, nebrigu za siromašne, njihov direktni uticaj na pad morala i odsustvo milosrđa, kao i potpirivanje međunacionalnih i verskih ratova.

Izložba nema za cilj da kritikuje Boga i veru, već versku administraciju koja se krije iza Boga i neopravdano u njegovo ime čini pogubna dela i time ljude odvraća od sebe.

Elementi izlozbe su fotografije, instalacija i performans.

 

Jevanđelje po Mateju 23 poglavlje, Novi zavet, Biblija 

23. Tada Isus, govoreći narodu i učenicma svojim, 2. reče:

Na Mojsijevu  stolicu sedoše književnici i fariseji. 3. Sve dakle što vam reknu, čuvajte i činite; ali ne radite po delima njihovim. Jer oni govore, ali ne rade. 4. Bremena teška oni vežu i prte ljudima na pleća, ali ni jednim prstom neće da ih pomaknu. 5. I sva dela svoja čine da ih gledaju ljudi. Nose široke filaktre i imaju velike kite na haljinama svojim; 6. Vole da imaju prva mesta na gozbama i prva mesta u sinagogama 7. i vole da im se klanja svet po ulicama i da ih ljudi zovu: Ravi! 8. Ali vi nemojte činiti da vas ljudi zovu Ravi, jer je vama samo jedan učitelj, a vi ste svi braća. 9. I ocem ne zovite nikoga na zemlji, jer je samo jedan Otac vaš koji je na nebesima. 10. Niti se zovite vođama, jer je jedini vođa vaš Hristos.11.A najveći između vas da vam bude sluga. 12. Koji god sebe uzvisuje, biće ponižen, a koji se ponizuje biće uzvišen.

13. Teško vama  književnici i fariseji, licemeri, što zatvarate kraljevstvo nebesko od ljudi, jer vi ne ulazite, a ne date ulaze onim koji bi hteli da uđu.

14. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što jedete kuće udovičke, a  pretvarate se dugim molitvama.  Zato ćete biti još teže  osuđeni.

15. Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što prehodite more i zemlju da biste pridobili jednog pristašu,  i kada ga pridobijete činite ga sinom gejenskim dvaput većim od sebe.

16.Teško vama  vođe slepi, koji govorite: Ako  se ko kune hramom ništa  je, a ko se kune zlatom hramskim obavezan je. 17. Budale i slepci! Šta je veće, zlato ili hram koji zlato osveti? 18. I ako se ko kune oltarom, kažete još, ništa je, a koji se kune prinosom koji je na njemu, obavezan je. 19. Slepci! Šta je veće, prinos ili oltar koji prinos osveti? 20. Ko se dakle kune oltarom, kune se njim i sve što je na njemu, 21. i ko se kunem hramom, kune se njim i onim što živi u njemu, 22. i ko se kune nebom, kune se prestolom Božjim i onim koji sedi na njemu.

23. Teško vama književnici i fariseji, licemeri, koji dajete desetak od metvice, od kopra i od kima, a ostaviste što je najpretežnije u zakonu: pravdu, milosrđe vernost. A to je trebalo činiti i ono ne ostavljati. 24. Vođe slepi! Koji proceđujete komarca, a kamilu progutate.

25. Teško vama književnici i fariseji, licemeri, koji čistite spolja čašu i tanjir, s iznutra ste puni grabeža i nenasićenosti. 26. Fariseju slepi! Očisti najpre unutrašnjost čaše i tanjira da i spoljašnjost bude čista!

27. Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji spolja izgledaju lepi, a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistote. 28. Tako i vi spolja se pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemerja i zloće!

29. Teško vama  književnici i fariseji, licemeri,koji zidate grobove prorocima krasite spomenike pravednika, 30. i govorite: Da smo mi bili u vreme otaca svojih, ne bismo s njima pristali u krv proroka. 31. Time sami svedočite da ste sinovi onih koji su pobili proroke. 32. Dopunjavate dakle meru otaca. 33. Zmije porodi gujini kako ćete izbeći osudu gehene?

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizajn: Predrag M. Azdejković